Ubytovací řád

 1. Ubytované osoby jsou povinny se řídit ubytovacím řádem a vyvěšenými protipožárními směrnicemi.
 2. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se prokáže potvrzením rezervace, vyplní všechny požadované údaje a provede online check-in. Pokud host u online check-inu neuvede platné údaje dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), jsou Apartmány Lošov oprávněny ubytování hosta odmítnout s ohledem na Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a na Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.
 3. Úhradu za ubytování je host povinen provést před příjezdem online platbou nebo předem převodem na účet dle platného ceníku, popřípadě dle platné smlouvy nebo potvrzené objednávky.
 4. Osoba mladší 18 let se může ubytovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 5. Check-in je od 15 hod.
 6. Check-out je do 10 hod., jinak bude účtována další noc.
 7. 22.00 hod. – 6.00 hod. je nutné dodržovat noční klid. Za rušení nočního klidu je účtována pokuta 3000 CZK.
 8. Úklid apartmánů se provádí vždy po odjezdu hosta a pak při pobytu delším, než 6 dnů, to znamená sedmý den.
 9. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut jiný apartmán, než ten, ve kterém byl ubytován.
 10. Využívání areálu během pobytu je na vlastní zodpovědnost klienta.
 11. Všichni hosté musí dbát o pořádek, čistotu a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z budovy či jakkoli zasahovat do elektrické sítě či jiné instalace.
 12. Pokud klient využije elektrického grilu je povinen po použití dostatečně vyčistit a vydezinfikovat. 
 13. Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedocházelo k poškození budovy a jejího vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.
 14. Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu.
 15. Cenné věci a větší finanční obnosy si ubytovaný nosí sebou. Apartmány Lošov nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku hosta.
 16. V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5000 CZK.
 17. Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní baterie, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zavřít dveře apartmánu.
 18. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor Apartmánů Lošov je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.
 19. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli apartmánů.
 20. Provozovatel Apartmánů Lošov neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení.
 21. V objektu a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče vyjma těch, které slouží k osobní hygieně (tj. holící strojek, vysoušeč vlasů apod.) a nízkopříkonových spotřebičů (tj. notebook, el. nabíječka).
 22. Hostům je přísně zakázáno v ubytovacím zařízení nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich použití. Nesmí se držet, přechovávat nebo vyrábět psychotropní látky (pokud se nejedná o léky předepsané lékařem). Nesmí se manipulovat s otevřeným ohněm.
 23. Psi a ostatní zvířata jsou přísně zakázána. Za porušení zákazu bude hostovi účtována pokuta 1500 CZK/noc.
 24. Je zakázáno vyhazovat jakékoli předměty z oken a znečišťovat okolí apartmánů.
 25. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů dle platných zákonů.
 26. V případě, že host způsobí svým neopatrným chováním spuštění požárního poplachu, bude mu po předložení výpisu požární stanice naúčtována náhrada v plné výši.
 27. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 28. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, mají Apartmány Lošov právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady.
 29. Hosté souhlasí s ubytovacím řádem, check-inem do ubytovacího zařízení.

 

Provozovatel apartmánů

Michal Odstrčil
IČ: 71435671
DIČ: CZ7208275316
Se sídlem: K mlýnku 187/20, Lošov, 77900 Olomouc
Sp. značka: S-SMOL/120601/2018/OZIVN